Skatt, skattesvindel (trygdesvindel) og skattemyndigheter, – skatteparadiser årsaker fattigdom. g8-plan mod skattesnyd å øvl .dk 19.6.2013 kampagnefolk fordømmer, david cameron kun fik g8 med på en »ønskeliste« kamp mod skattefusk og skatteunddragelse..

http://www.mintankesmie.no/skatt_skattesvindel_og_skattemyndigheter.php